Sunday, August 5, 2012

PANAS !!...FOKUS SEJARAH SPM (T5)

TAJUK FOKUS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2012

 (TEMA 10)


MODUL LATIHAN TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 11

BAB
TAJUK / SUBTAJUK
3


Pembinaan Negara dan Bangsa
 • Konsep dan amalan realpolitik
 • Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Itali dan Jerman
 • Prinsip pembinaan negara Islam Madinah
 • Keunikan pembinaan negara Malaysia
3
Warisan Negeri Melayu
 • Kandungan dan persamaan antara Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu
 • Latar belakang Sistem Jemaah Menteri Kelantan serta bidang tugas jemaah Menteri
 • Prinsip demokrasi yang terdapat dalam pentadbiran Adat Perpatih di Negeri Sembilan
5
Pakatan Murni
 • Maksud dan matlamat pakatan murni
 • Penubuhan JHAK dan matlamat penubuhannya
 • Hasil rundingan antara UMNO dengan JHAK
 • Peranan Dato’ Onn Jaafar ke arah mewujudkan pakatan murni
 • Langkah mewujudkan pakatan murni antara kaum
 • Kejayaan pakatan murni
5
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
 • Keanggotaan dan peranan Suruhanjaya Reid
 • Isu yang diberi keutamaan oleh Suruhanjaya Reid semasa merangka perlembagaan PTM 1957
 • Proses merangka perlembagaan PTM 1957
 • Isi Perjanjian PTM 1957
 • Kepentingan Perjanjian PTM 1957
6
Faktor Pembentukan Malaysia dan Reaksi Terhadapnya
 • Idea pembentukan Malaysia
 • Faktor yang mendorong pembentukan Malaysia
 • Kepentingan pembentukan Malaysia
 • Reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia
 • Langkah menangani penentangan Indonesia
6
Langkah Pembentukan Malaysia
 • Reaksi rakyat Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia
 • Langkah mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah
 • Usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia
 • Nilai yang boleh diambil daripada pembentukan Malaysia
6
Kuasa Pemerintahan
Badan Perundangan
 • Maksud Badan Perundangan
 • Ciri Dewan Negara dan Dewan Rakyat
 • Proses menggubal dan meluluskan undang-undang di Parlimen
Badan Pelaksana
 • Tanggungjawab jemaah menteri
 • Struktur sesebuah kementerian
 • Ciri badan berkanun
 • Suruhanjaya perkhidmatan dan tugasnya
Badan Kehakiman
 • Bidang kuasa badan kehakiman
 • Hirarki mahkamah di Malaysia
 • Status hakim
 • Peranan Peguam Negara
6
Pilihan Raya
 • Maksud pilihan raya
 • Peranan dan tugas Suruhanjaya Pilihan Raya
 • Maksud pilihan raya umum dan pilihan raya kecil
 • Keadaan yang membolehkan pilihan raya kecil diadakan
 • Proses pilihan raya
 • Syarat menjadi calon dalam pilihan raya
 • Kelayakan menjadi pengundi dalam pilihan raya
6
Perpaduan Kebangsaan
 • Kedudukan Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Malaysia
 • Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
 • Objektif kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • Ciri Kebudayaan Kebangsaan
 • Sebab sukan boleh berperanan ke arah mewujudkan perpaduan
6
Wawasan 2020
 • Matlamat Wawasan 2020
 • Teras kemajuan bersepadu 
 • Cabaran Wawasan 2020
 • Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
 • Ciri masyarakat Malaysia pada tahun 2020
 • Tanggungjawab merealisasikan Wawasan 2020

Rujukan : http://cgzakariasej.blogspot.com/2012/04/tajuk-fokus-sejarah-
kertas-2-spm-2012.html

Petunjuk :


Tajuk Pilihan PertamaNo comments:

Post a Comment