Thursday, August 26, 2010

PESAN CIKGU : ARAS PENILAIAN KOGNITIF PELAJAR

TAKSONOMI DAN DOMAIN
Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar. Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah adalah bertujuan untuk mengetahui tahap kognitif pelajar sahaja. Menurut Benjamin S. Bloom, aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu Pengetahuan, Kefahaman, Penggunaan, Analisis, Sintesis dan Penilaian.

Aras Taksonomi Kognitif Bloom (1956)

1) Pengetahuan
Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi, teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan, menerangkan, menamakan dan melabelkan.

2) Kefahaman
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Istilah atau kata tugas yang digunakan ialah memilih, menerangkan dan menulis semula.

3) Aplikasi
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori dan formula. Membina graf daripada data dan lain-lain.

4) Analisis
Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membezakan, memastikan dan memilih.

5) Sintesis
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, berusaha tersendiri menyelesaikan masalah, membuat ramalan dan membuat klasifikasi. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membina, menghasilkan, menyusun dan mengembangkan.

6) Penilaian
Membuat pertimbangan, termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran, mentafsir dan mengkritik. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah memilih, memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan.

Taksonomi Solo

Taksonomi Solo adalah singkatan daripada perkataan "The Structure of the Observed Learning Outcome". Ia merupakan kaedah mengklasifikasikan jawapan berdasarkan struktur hasil pembelajaran. Ia juga merupakan hierarki sebenar iaitu peningkatan perubahan secara kuantiti dan kualiti. Ia membimbing pembinaan item aras rendah dan item aras tinggi.

Aras Taksonomi Solo

1) Prestructural
Jawapan mengandungi maklumat yang tidak berkaitan.

2) Unistructural
Jawapan mengandungi satu maklumat yang berkaitan.

3) Multistructural
Jawapan mengandungi beberapa maklumat yang berkaitan.

4) Relational
Jawapan mengandungi hubung kait di antara maklumat yang berkaitan.

5) Extended Abstract
Jawapan tidak hanya meliputi maklumat berkaitan tetapi merangkumi maklumat
tambahan.

Taksonomi Krathwohl

Taksonomi Karathwohl termasuk di dalam domain afektif yang meliputi emosi, sikap, dan nilai murid. Pengasas bagi taksonomi ini adalah David R. Krathwohl.

Aras taksonomi Krathwohl

1) Penerimaan
Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian. Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap ransangan dan peristiwa atau persekitaran yang berhubung dengan domain afektif. Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan mendengar, menanyakan soalan, mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap.

2) Gerak balas
Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai. Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan. Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya.

3) Menilai
Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan. Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan.

4) Organisasi
Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai. Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan. Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya.

Dipetik dari :http://cikguit.blogspot.com/2009/05/taksonomi-dan-domain.html

Sunday, August 15, 2010

MENGAPA PERLU BELAJAR SEJARAH?

Siri 1: Salahkah Pelajar Kita?

Bukan menjadi satu rahsia lagi bahawa majoriti pelajar memang tidak meminati subjek ini. Syabas kepada guru-guru yang masih setia dan bersemangat untuk terus mengajar subjek kritikal ini. Kritikal sehinggakan subjek ini dijadikan subjek teras dalam sistem pendidikan negara kerana hanya dengan cara inilah maka pelajar terpaksa mempelajarinya. Andaikan subjek ini dijadikan subjek elektif, kita wajib percaya banyak sekolah yang tidak memilihnya. Apatah lagi pelajar…seperti mengantuk disorongkan bantal !.

Bukan salah pelajar sahaja mengapa berlakunya keadaan ini. Antara faktor yang boleh kita nyatakan ialah perubahan dunia atau zaman itu sendiri yang tidak boleh kita elakkan. Manusia alaf sekarang memang memerlukan teknologi, saintifik dan ICT.Maka mana-mana subjek berbentuk kemanusiaan akan surut dan tenggelam. Tidak lagi menjadi keutamaan dalam pemilihan kursus dan pekerjaan,terutamanya subjek Sejarah.

Tanyalah pada ibu bapa: jika diberi pilihan mahukan anak mereka A dalam Matematik atau Sejarah?...tentu jawapannya A dalam Matematik..Malah dapat C untuk Matematik dianggap lebih membanggakan daripada A dalam Sejarah..Untuk keperluan dan tuisyen subjek Sains Matematik, ibu bapa sanggup menyediakannya. Namun untuk membeli buku teks atau latihan Sejarah sangatlah berkira dan banyak tanya.

Selidiki, berapa peruntukan untuk subjek Sains dan Matematik berbanding subjek kemanusiaan. Tentu kita masih ingat PPSMI. Sebuah sekolah biasa sahaja mendapat peruntukan sekitar RM500,000.00 untuk P&P subjek Sains dan Matematik. Akseksori berupa komputer riba, latihan, kursus dan elaun khas untuk guru-guru yang terlibat dalam PPSMI menyebabkan mulut guru Bahasa , Teknik Vokasional dan Sains Kemasyarakatan melopong luas !.

Bila penempatan guru baru, . Adakakah lagi guru yang opsyen Sejarah?. Ada?. Entahlah, setahu saya seperti mencari semut hitam di waktu malam. Yang ramai tentunya dari subjek lain, terutamanya opsyen Sains Matematik. Maka apabila jadual waktu diedarkan, mereka yang opsyen Sains Matematik berkerut dahi kerana mengajar Sejarah,Geografi ,Bahasa Melayu , PSV.Moral atau Pendidikan Agama Islam !. Ini benar-benar terjadi...bukannya cobaaan..


Tunggulah kalau ada guru GSTT yang sampai. Merekalah yang akan menjadi guru sejarah baru...tanpa latihan tanpa pengalaman langsung berkaitan P&P khususnya Sejarah.

Siapa yang menjadi mangsanya?. Pelajar. Kenapa? Pemberatan Kementerian Pelajaran terhadap subjek tertentu sangat berbeza, sikap ibu bapa itu sendiri dan guru yang mengajar bukan opsyen menghasilkan pelajar yang kita hadapi sekarang. Bayangkan jika berada di tempat mereka(pelajar)

Saya sudah biasa bertemu dengan guru-guru yang tidak berminat, merungut-rungut ,tidak tahu malah menangis dan menolak untuk mengajar Sejarah kerana bukan bidang yang diambil semasa di universiti dahulu. Jadi anda bayangkanlah bagaimana mereka ini mengajar di dalam kelas !. Mereka mengajar kerana terpaksa.....

SALAHKAH PELAJAR KALAU MEREKA BOSAN DAN TIDAK BERMINAT DENGAN SUBJEK SEJARAH ?.....
PETUA MEMIKAT GURU ...SIRI 3Petua 3

Petua ketiga untuk memikat hati guru ialah ‘timbulkan minat untuk belajar’. Jika saya tanya anda, apakah fungsi dan peranan seorang guru?…….. tentulah untuk mengajar bukan? Jika anda mempunyai minat untuk belajar, anda akan membuat guru anda mampu memenuhi peranan mereka.

Saya banyak mendengar rungutan pelajar mengatakan bahawa kebanyakan guru lebih suka mengajar di kelas-kelas elit atau kelas utama di sesebuah sekolah. Kata pelajar ini, guru suka mengajar mereka kerana mereka sudah pandai dan senang diajar. Saya percaya tanggapan ini kurang tepat.

Saya boleh percaya bahawa guru lebih suka mengajar kelas elit namun ia bukan kerana?pelajar itu semua?sudah pandai dan memudahkan kerja guru. Sebab utamanya ialah pelajar di kelas elit selalunya menunjukkan semangat dan keinginan untuk belajar yang tinggi. Mereka begitu berminat untuk belajar dan dengar dengan bersungguh-sungguh apa yang guru mereka ajarkan. Apabila pelajar menunjukkan rasa minat untuk belajar, guru akan bertambah minat untuk mengajar.Susahkah untuk menunjukkan minat untuk belajar? Hmmm…. mungkin susah jika anda langsung tidak berminat untuk belajar. Soal diri anda sendiri, mengapa anda perlu belajar dan mengapa anda perlu kuasai apa yang mahu anda pelajari? Jika anda tidak boleh minat kepada apa yang guru anda ajarkan, anda tidak boleh memikat hati mereka.

Mulai hari ini, timbulkan rasa minat anda pada apa yang anda pelajari. Cari sebab mengapa anda perlu suka apa yang anda pelajari. Fikirkan bagaimana anda boleh gunakan apa yang anda pelajari sekarang dan di masa hadapan. Buat semua kerja dan latihan?yang guru anda suruh. Ini dapat menunjukkan kesungguhan dan minat anda.
SEKALI AIR BAH, KURIKULUM BAKAL BERUBAH

Setiap perubahan memang ada pro dan kontra. Bila Pak Menteri baru maka akan ada perubahan yang berlaku. Perubahan yang paling mendapat ulasan adalah yang berkaitan dengan sistem pendidikan.

Mengapa?. Kerana ia melibatkan kira-kira 400,000 guru, 6 juta pelajar dan 10 juta ibu bapa !. Bayangkan berapa banyak wang peruntukan untuk perubahan itu..... Itu baru bertukar menteri..bagaimana jika bertukar kerajaan?

Apapun akhirnya nanti, guru juga yang perlu berkorban untuk menjayakannya. Surat untuk menghadiri kursus,mesyuarat,
meja bulat,seminar dan sebagainya pasti menyusul.. Maka waktu P&P,hujung minggu atau cuti akan diisi dengan perkara-perkara tersebut.

Maka bertambahlah senarai guru relief (tak cerita lagi guru cuti bersalin ,sakit,berkursus,kahwin,cuti tanpa gaji,PJJ dll).Syilibus tak habis,pelajar tak belajar spt dalam Jadual Waktu rasmi...

Kes ponteng bertambah,kes disipin tertunda dan berlipat ganda.Ada sekolah terputus bekalan air dan letrik berbulan / bertahun, guru tak cukup, kalau ada pun langsung bukan opsyen...Guru matematik mengajar BM, guru kimia mengajar Sejarah, guru biologi mengajar senilukis,guru sains mengajar Pend.Agama Islam!

Perubahan memang menuntut pengobanan. Pengorbanan akan menghasilkan kejayaan. Kejayaan itu sangat manis.
Rasa manis itu hanya dirasai oleh orang yang ikhlas. Ikhlaskah semuanya?. Dari pembuat dasar,pelaksana dan penerimanya?

PERUBAHAN MANAKAH YANG PALING UTAMA
GURU PETANG BERPRESTASI RENDAH?

1. Seorang penceramah dalam kursus yang saya hadiri berkata bahawa guru sesi petang selalu dimomokkan sebagai guru berprestasi rendah. Pada masa yang lain beliau turut mengakui bahawa sesi petang adalah tempat longgokan guru bermasalah.

2. Saya tidak tahu sama ada sudah dibuat kajian atau penyelidikan tentang hal ini sehingga sesi petang selalu dikaitkan dengan stigma negatif seperti itu. Dari mana beliau mendapat sumber ini?

3. Siapakah memulakan ungkapan penuh rendah ini kepada guru-guru sesi petang? Adakah PK Petang yang dulunya dikenali dengan Penyelia Petang? Atau adakah guru-guru petang sendiri? Atau pelajar petang? Atau ibu bapa yang mempunyai anak yang belajar di sesi petang? Tidak mungkin.

4. Atau ada di kalangan pengetua sendiri yang memomokkan hal sedemikian kerana marahkan seorang dua guru sesi petang yang tidak menunjukkan komitmen yang sepatutnya?

5. Adakah pengetua berkenaan memang sudah setkan dalam mindanya bahawa guru sesi petang memang teruk? Atau adakah dia meletakkan cabaran kepada sesi petang? Atau dia mahu berkata pagi sebenarnya jauh lebih ok daripada petang?

6. Saya harapkan bukan pengetua yang memulakan momokan seperti ini. Jika benarlah pengetua yang berkata demikian, siapakah guru petang itu bagi pandangannya. Adakah mereka daripada entiti atau segmen yang berbeza dan terpisah daripada sekolah yang beliau sendiri adalah pemimpin instruksionalnya?

7. Siapakah yang menghantar guru berkenaan ke sesi petang? Jika tahu guru itu “teruk” mengapakah dia dihantar ke sesi petang?

8. Mereka yang berkata bahawa guru sesi petang berprestasi rendah, tetapi mereka juga yang meletakkan harapan yang tinggi kepada sesi petang dengan mengatakan bahawa baik petang, baiklah pagi.

9. Ironisnya setelah mereka sendiri menolak guru itu ke sesi petang mereka memberi tekanan kepada guru-guru sesi petang bahawa anda harus menunjukkan prestasi yang baik.

10. Bukankah guru itu pernah berada terus di bawah tangan mereka? Jika mereka sendiri gagal untuk membentuk guru tersebut, bagaimana pula mereka boleh menyalahkan sesi petang jika berlaku kekurangan?

11. Sebaliknya jika guru sesi petang menunjukkan prestasi yang hebat adakah Pengetua jenis ini akan memuji PK Petang mereka dengan mengatakan anda memang hebat kerana berjaya membentuk guru seperti itu?

12. Walau apa pun alasannya, sehingga kini apa yang didakwa itu hanyalah mainan perasaan dan emosi atas tanggapan dan persepsi per se.

13. Bagi saya baik sesi petang dan sesi pagi, guru-guru ini saling lengkap melengkapi dan bantu-membantu. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang satu lagi.

14. Yang penting ialah bagaimana Pengetua di sekolah dua sesi menangani hal ini dengan penuh bijaksana tanpa menimbulkan sentimen sesi pagi dan sesi petang dan memberikan fokus kepada suatu pihak atau suatu sesi sahaja.

15. Saya tetap melihat kesalahan dan kelemahan boleh datang daripada sesiapa sahaja, baik daripada guru sesi pagi mahupun guru sesi petang. Begitu juga kelebihan dan keistimewaan, boleh ada pada sesiapa sahaja.

16. Baik anda guru pagi atau petang, anda patut disibukkan dengan urusan menggali potensi pelajar daripada terbawa-bawa dengan sikap mencari salah dan kelemahan orang lain.

17. Sebagai PK Petang saya berterima kasih kepada guru-guru saya dan saya ingin katakan kepada mereka bahawa anda memang hebat sebab anda penyabar dan berjiwa keibuan, jika tidak, anda tidak akan bertahan di sesi petang yang memang banyak menduga.

Dipetik dari laman Cikgu Bashid :http://gurubashid.com/blog/pengurusan/guru-sesi-petang-berprestasi-rendah.html
SETIAP SUBJEK ADA SEJARAHNYA..NASIB SUBJEK KEMANUSIAAN...

MATAPELAJARAN YANG TERABAI

Penekanan yang teramat menggila ke atas sains, teknologi dan matematik menyebabkan subjek Geografi (dulunya ilmu ALAM) terpinggir. Guru baru yang opsyen geografi tak ada langsung, hanya segelintir sekolah yang dapat menawarkan geografi untuk murid tingkatan 4 dan 5 . Itu pun nasib baik ada guru opsyen geografi yang hampir pencen. Subjek yang sebegini penting dan padat dengan ilmu mengenai alam ( iaitu tempat tinggal manusia ) , sudah tidak diberi tempat yang sewajarnya. Akibatnya semakin ramai manusia yang tidak memahami selok belok bumi ini , kejahilan ini boleh menyebabkan pelbagai malapetaka…..(matapelajaran ‘angkasa’ tu boleh tangguhkan dulu)

Satu lagi subjek yang menghadapi nasib yang sama ialah Pendidikan Seni. Bagi sesuatu kelompok murid, hanya segelintir sahaja yang mampu mempelajari sains tulen dan matematik tambahan dan ini sudah pun di kumpulkan disekolah-sekolah asrama penuh. Biarlah sekolah biasa, macam sekolah saya membina murid yang lebih cenderung kepada matapelajaran kemanusiaan saperti seni dan geografi. Saya yakin, jika ada guru opsyen, ramai murid boleh cemerlang dalam subjek-subjek ini diperingkat SPM. Lagi pun dari pemerhatian saya, ramai murid yang lemah ini pandai melukis ( ‘menconteng’). Jika dibimbing, tentu mereka boleh berjaya dan suka belajar. Sekolah tidak lagi begitu membosankan, dan kalau boleh janganlah kita selalu menyebut doktor dan jurutera sahaja sebagai orang yang berjaya. Terguris hati anak murid kita yang lemah otak kiri tapi cerdas otak kanannyaDipetik dari blog Cikgu Yati...
PENGORBANAN GURU


Terpaksa naik perahu, meredah ombak Laut Sulawesi untuk ke sekolah

ALUNAN ombak Laut Sulawesi di celahan puluhan pulau terpencil di daerah Semporna, Sabah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan untuk golongan pendidik dari Semenanjung atau dari wilayah lain.

Pada ketika angin dari pelbagai penjuru mengubah wajah ombak menjadi gulungan ganas menghempas perahu, mahu saja si pendidik meninggalkan pulau terpencil itu untuk pulang ke Semenanjung sambil melupakan khidmat bakti yang harus dicurahkan kepada anak nelayan. Namun, tautan tugas sebagai pendidik menuntut mereka mengetepikan desakan nurani untuk meninggalkan bumi Semporna. Kemurnian tugas mendidik anak bangsa membuatkan mereka harus tabah menghambakan diri kepada tugas meskipun hati terasa berat untuk meneruskan perjuangan membela nasib anak bangsa.

Meskipun terpaksa menempuh ombak Laut Sulawesi untuk menjejakkan kaki di Pulau Bait, kira-kira tujuh batu nautika dari tanah besar di Kampung Tanjung Kapor, Semporna, si pendidik dari pelbagai negeri di Semenanjung tidak mudah mengalah.

Walaupun terpaksa bermandi peluh dan ada ketika kuyup ditimpa hujan ketika perahu mendaki dan menuruni ombak sewaktu berulang alik ke Sekolah Kebangsaan (SK) Bait di pulau kecil itu, mereka tidak mudah tewas kepada persekitaran yang mencabar minda dan fizikal.

Pulau Bait, satu daripada 49 pulau terpencil dalam kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Sulabayan, tidak pernah menjanjikan jalan berturap, bangunan sekolah diperbuat daripada batu, kemudahan bekalan air bersih, bekalan tenaga elektrik dan pelbagai kemudahan lain yang ada di tanah besar, khususnya di bandar.
Setiap pagi, mulai jam 6, ketika guru di bandar selesa memandu kereta ke sekolah, guru di Pulau Bait terpaksa memperjudikan nasib kepada perahu yang dikemudi penduduk kampung ketika meninggalkan jeti Kampung Tanjung Kapor untuk ke sekolah.

Begitu juga dengan guru di SK Pababag, di Pulau Pababag yang bersebelahan dengan Pulau Bait. Mereka terpaksa menyerahkan ketentuan nasib kepada Allah SWT setiap kali menggunakan perahu dari jeti Kampung Tanjung Kapor ke pulau terpencil itu.

Dengan perahu menggunakan enjin 15 kuasa kuda, si pendidik berdoa semoga perjalanan berulang alik dari Kampung Tanjung Kapor ke Pulau Bait dan Pulau Pababag sentiasa dirahmati Allah.

Kira-kira 20 minit berada dalam perut perahu ketika meredah ombak ke Pulau Bait dan Pulau Pababag tidak banyak membolehkan mereka berbual dengan rakan-rakan atau penumpang yang lain. Yang ada dalam fikiran mereka hanyalah mahu segera tiba di jeti.

Bagi Ustazah Mazwin Nasir, 27, dari Kampung Jerik, Gua Musang, Kelantan, khabar yang diterimanya pada Januari 2007 bahawa beliau akan ditugaskan di SK Bait, seolah-olah merentap nuraninya.

Pada usia pernikahan baru berusia sebulan, graduan jurusan Usuluddin Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu terpaksa meninggalkan suaminya untuk terbang jauh ke Semporna dan menabur bakti di pulau terpencil.

"Saya mula bertugas di sekolah ini pada 29 Januari 2007. Pertama kali menaiki perahu, rasa macam hendak menangis. Macam tak mahu menjadi guru. Ketika itu, ombak besar. Habis kuyup saya ditimpa tempias ombak. Setibanya di jeti Kampung Bait, terpaksa mula meniti jeti kayu licin dan mendaki bukit berlumpur untuk ke sekolah.

"Pengalaman sepanjang menaiki perahu berulang alik dari jeti Kampung Tanjung Kapor ke jeti Kampung Bait ada kalanya membuatkan saya seolah-olah mahu segera meninggalkan pulau ini. Namun, berkat kesabaran, saya harungi juga ombak Laut Sulawesi ini. Alhamdulillah, sekarang saya sudah biasa dengan ombak," ujarnya.

Bagi rakan serumah Ustazah Mazwin, Ustazah Nur Suhaila Mohamad, 32, dari Kampung Pangkal Kalong, Ketereh Kelantan, pertama kali menjejakkan kaki dalam perut perahu bersama Mazwin membuatkan tekak terasa loya dan kepala berpinar-pinar apabila dibuai ombak.

"Rasa nak muntah mabuk laut tetapi saya tahan juga. Sewaktu dilambung ombak, rasa macam hendak menjerit. Wajah ibu dan ayah terbayang-bayang di depan mata. Namun, inilah cabaran yang harus saya hadapi. Bukan mudah menjadi guru di pulau terpencil macam Pulau Bait," ujarnya dengan segaris senyuman.

Mazwin dan Nur Suhaila yang menyewa rumah di sebuah taman perumahan kira-kira tiga kilometer (km) ke Kampung Tanjung Kapor dan 10 km dari pekan Semporna, memperuntukkan RM60 seorang untuk berulang alik menaiki perahu ke sekolah.

Ketiadaan tenaga elektrik dan bekalan air paip di Kampung Bait tidak memungkinkan mereka menjadi sebahagian daripada kira-kira 300 penduduk kampung berkenaan.

Selepas tiga tahun menabur bakti mendidik anak nelayan di pulau terpencil itu, kini Mazwin dan Nur Suhaila tidak lagi menganggap ombak yang diharungi setiap hari sebagai bebanan besar untuk meneruskan kerjaya murni membentuk murid berilmu dan bersahsiah.

Cuma pada ketika cuti persekolahan dan Aidilfitri, mereka tidak mahu melepaskan peluang untuk bersama keluarga walaupun terpaksa menempuh perjalanan jauh untuk pulang ke pangkuan keluarga.

Bagi Mazwin, suami di Bangi, Selangor harus segera ditemui pada setiap musim cuti persekolahan, manakala Nur Suhaila mahu segera menatap wajah ibu dan ayah di Ketereh.

Bagi mereka, ombak Laut Sulawesi, jeti licin di kedua-dua kampung itu, lereng bukit agak curam di laluan dari jeti Kampung Bait ke SK Bait dan titis air masin yang membasahi kulit wajah dan tubuh ketika mengharungi laut adalah teman paling setia selagi pengorbanan mereka dituntut demi masa depan anak bangsa di pulau terpencil.