Friday, July 9, 2010

Sebabnya Sangat Jelas: Sistem Pendidikan

Sebabnya Sangat Jelas: Sistem Pendidikan
Posted by mantanWalaupun negara ini relatif kecil, Finland ialah pusat dan pejabat pembangunan teknologi Nokia - bersama-sama dengan 800 syarikat teknologi tinggi lain. Sebahagian kecanggihan dan kepakaran teknologi Finland melimpah ke negara jirannya, Rusia.

Finland yang terletak tidak jauh dari lingkaran Kutub Utara, dianggap sebagai satu daripada tiga negara yang paling kompetitif di dunia.

Sebabnya sangat jelas: sistem pendidikannya.

Kerajaan Finland melakukan banyak perkara bagi pembangunan pelajar-pelajarnya. Pelajar-pelajar sentisa sibuk mengikuti dan melaksanakan progam pendidikan. Namun, pada masa yang sama, tidak ada peperiksaan kebangsaan atau ujian akhir tahun. Yang ada hanyalah penilaian yang berterusan, - iaitu gabungan antara ujian bulanan dan penilaian guru.

Finland memastikan bahawa semua murid disediakan makanan percuma di sekolah. Mereka diberi subsidi kos pengangutan untuk kesekolah atau pergi melaksanakan program sekolah. Kerajaan Finland menganggap bahawa ini adalah sebahagian daripada keperluan dan proses pendidikan.


Dari segi pengurusan disiplin pelajar, tidak akan ada pelajar yang akan dibuang sekolah. Penekanannya ialah kepada “penyelesaian hingga ke akar-umbi” jika timbul sebarang masalah disiplin pelajar.
Hanya 15 peratus permohonan untuk menjadi guru yang diterima. Hanya yang mempunyai ijazah peringkat Master diterima menjadi guru. Secara berterusan, guru-guru di hantar berkursus pada waktu cuti panjanjang bagi mempertingkatkaan pengetahuan dan kemahiran mereka.

Sistem pendidikan Finland berfokus pada keperluan pelajar dan menolak sistem pengasingan pelajar mengikut kebolehan. Dengan demikian, akan mengurangkan jurang pendidikan antara "yang berada " dan “tidak berada” dan mempertingkatkan tahap prestasi pencapaian pelajar dan orang dewasa secara lebih menyeluruh.

No comments:

Post a Comment