Thursday, September 16, 2010

SEJARAH VS GEOGRAFI

Tarikh VS Geografi...

Tarikh dan Geografi di sisi orang Arab

Orang Arab sebelum Islam tidak mengetahui ilmu berkaitan melukis peta. Tetapi selepas Islam, mereka mula menguasai ilmu tersebut.
Ilmuan Arab Islam memandang Ilmu geografi dan sejarah adalah dua ilmu yang tidak berpisah. Seorang sejarawan tidak dianggap mantap keilmuannya jika tidak mempunyai ilmu yang jitu berkaitan dengan ilmu geografi. Geografi adalah ilmu berkait dengan tempat dan sejarah ilmu berkait tentang masa.
Adapun manusia itu sendiri merupakan topic dalam ilmu geografi dan sejarah itu sendiri

No comments:

Post a Comment