Thursday, September 16, 2010

SIAPA YG MULA-MULA MELAKAR PETA DUNIA?

Siapa yang mula2 melakar peta dunia?

Pendapat yang masyhur menyebut bahawa orang Arab telah mengambil ilmu peta daraipada Greek. Iaitu peta yang lahir dari Ptolemy.

Sebenarnya peta-peta yang dihasilkan oleh ilmuan Arab Islam adalah tulin dan tidak dicedok daripada mana-mana. Peta mereka dihasilkan berhubung tempat-tempat yang ditulis oleh ahli geografi Arab berpabdukan rihlat (pengembaraan) dan apa yang mereka lihat secara langsung.

Adapun yang mereka ambil daripada Greek ialah tentang pembahagiaan bumi yang berkaitan peta falak. Antara ahli geografi Islam yang mngambil ilmu Greek ialah al-Khawarizmi, al-Battani dan al-Idrisi.

Peta bumi yang dinisbahkan kepada Ptolemy sebenarnya bukan daripada beliau kerana nas geografi Ptolemy yang diterjemah daripada bahasa Yunani kepada latin tahun 1406M tidak mengandungi sebarang lakaran peta.
Peta lakaran bumi/dunia oleh al_Idrisi merupakan peta pertama paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh manusia. Setiap buku geografi Arab berpegang secara asas kepada peta-peta dan ramai antara mereka yang memulakan dengan melukis peta, kemudian mengarang buku sebagai huraian dan penerangan.
Ibn Hawqal dalam bukunya ‘Surah al-‘Ardh’ menjadikan peta sebagai asas dan buku sebagai penerangan.

Lihat Husayn Mu’nis: Atlas Tarihk Islam

No comments:

Post a Comment